Bestuur

Het bestuur van de PWZ bestaat uit zes personen.

Voorzitter              André Staphorst
Penningmeester Bert Geerts
Secretaris             Lida de Groot 
Sportcommissie Jan Stegeman
Huisjescommissie    Grete Schoenmacker
Algemeen lid Marian van den Berg